Drzewo

Drzewo jest symbolem wzrostu i rozwoju. Rysując drzewo, dziecko nieświadomie przedstawia na rysunku swoją drogę życia oraz wewnętrzną siłę. Jak urosło to drzewo? W jakich warunkach się rozwijało? Czy miało i czy ma wszystko co jest potrzebne do właściwego wzrostu i rozwoju? Czy pojawia się słońce? Deszcz? Wiatr? Patrząc na to jak dziecko rysuje drzewo, można to porównać do życia i rozwoju dziecka. Jak dziecko się rozwija i jak rośnie? W jakich warunkach? Czy ma wszystko co jest potrzebne do prawidłowego rozwoju, zarówno fizycznego jak i psychicznego. Podczas warsztatów dowiesz się:

JAK WYGLĄDA EWOLUCJA RYSUNKU DRZEWA

CO “MÓWI” DZIECKO RYSUJĄC DRZEWO

JAK CZYTAĆ I ROZUMIEĆ RYSUNEK DRZEWA

JAK WYKORZYSTAĆ NABYTE INFORMACJE W PRAKTYCE